Lördagen den 29:e augusti håller Hushållningssällskapet sommarmöte på gårdarna Vasen och Mörsebo strax utanför Nye. Kl 10-16 samlas företag och organisationer för att visa upp lite av det som finns inom jordbruk och produktion.

Läs mer här:

  • Sommarmöte: http://www.hushallnigssallskapet.se